Coaching

Coaching jest formą pomocy dla osób, które chcą wejść na ścieżkę samorozwoju, a więc doskonalić swoje kompetencje i rozwijać się na polu zawodowym lub osobistym. Techniki wykorzystywane w profesjonalnym coachingu bazują na wiedzy psychologicznej, szczególnie zagadnieniach dotyczących motywacji, technik uczenia się i skuteczniejszego rozwiązywania problemów. Dla kogo wskazany jest coaching?

Z jednej strony – istnieją pewne definicje coachingu i zasady określone przez cenione autorytety w tej dziedzinie oraz międzynarodowe instytucje coachingowe, które są ramą dla profesjonalnego coachingu. Z drugiej zaś strony, każdy coach pracuje w swoim własnym stylu, korzystając z nurtów, narzędzi, metodologii, które są mu najbardziej bliskie, co składa się na indywidualne podejście i sposób pracy. Dzięki temu coach pozostaje autentyczny. 

Sesje coachingowe mogą być przeprowadzane z pojedynczą osobą lub całym zespołem. Celem ogólnym jest jednak zawsze samorozwój pracowniczy i rozwój firmy (coaching biznesowy). Firmy często decydują się na wsparcie profesjonalnego trenera w budowaniu w zespole takich kompetencji jak np.:

Edit