Kiedy sprawdza się coaching?

Sytuacje i tematy, w których coaching może się sprawdzić są nieograniczone. Mogą to być, dla przykładu, kwestie zawodowe, prywatne, związane z relacjami, wartościami, aspiracjami, rozwojem, nawykami, przekonaniami, projektami w pracy. W ostatnich miesiącach popularny stał się coaching związany z tematami niepewności, trudnej sytuacji życiowej, czy zagubienia spowodowanego specyfiką obecnych czasów. Coache pragną zrozumieć swoje potrzeby, zapanować nad stresem iodzyskać równowagę.

Niezbędnym elementem udanej współpracy coacha z klientem jest otwartość tego drugiego na zmiany, których przeprowadzenie jest istotne z punktu widzenia dążenia do uzyskania określonego celu. Trener może stanąć na głowie podczas kolejnych prób przekazania swojej wiedzy, lecz pomimo tych starań, bez zaangażowania ze strony klienta, całość nabrałaby charakteru syzyfowej pracy. To człowiek, którego zmiany mają dotyczyć, musi tych zmian chcieć. Trener nie może wpłynąć na drugiego człowieka w „magiczny” sposób i sprawić, że zmiana nastąpi samoczynnie. Element otwarcia ze strony klienta jest zatem podstawą udanej współpracy (lecz oczywiście nie tylko to).

Edit